Wednesday, January 11, 2017

RAWNGBAWLTU RETREAT CUM SEMINAR

January 11 (Nilaini)
RAWNGBAWLTU RETREAT CUM SEMINAR
CHAWHMA RETREAT
(Dar 10:00 am ah dar a ri ang a, dar 10:30 am ah tan tur)
Chairman     : Upa Zatawna
Hla sak ho    : “Kan zain i harh ang u” (KHB No. 396)
Hming lam   : Kohhran Secretary
Zaipawl         : NPSS Zirtirtute
Speaker         : Rev. Vanlalzuata
THINGPUI RUAI
CHAWHNU SEMINAR
(Dar hmasa - 1:00 pm tan hun - 1:30 pm)
Chairman              : Upa Malsawmliana
Paper buatsaihtu : Rev. Vanlalzuata
Group-ah inthenin sawiho a ni ang
ZAN
Chairman       : Upa Laichhunga
Tantu              : Nl. Zodinthari
Speaker          : Rev. Vanlalzuata

1 comment:

atluanga said...

Ka hlawkpui khawp mai.